Yeme&İçme Tesislerinde Bu Kriterlere Bakılacak

  • Mayıs 27, 2020
  • 0
  • 702 Görüntüleme

Yeme-İçme Tesislerinin Uymak zorunda olduğu Covid-19 Kural Ve Uygulamaları

Normalleşme adımları hızlandıkça yeme içme tesisleri nde de yeniden hizmet vermek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı. Peki söz konusu işletmeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında hangi  kurallara uymak, hangi uygulamaları hayata geçirmek zorunda?

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, yeme ve içme hizmeti veren işyerlerinin yetkili kurumlar tarafından denetimden geçirileceğini hatırlattı. Denetimlerde, doldurulacak “Yeme İçme Tesisleri Denetleme Değerlendirme Formu”nu da aralarında Marmaris Ticaret Odası’nın da bulunduğu sektör temsilcileriyle paylaştı.

Soruların Yanıtı Mutlaka ‘Evet’ Olmalı

Forma göre, işletmeler tepeden tırnağa denetlenecek, yüzlerce sorunun yanıtının ‘evet’ mi ‘hayır’ mı olduğu tespit edilecek. Tek bir sorunun dahi yanıtı ‘hayır’ olursa, o işletme koronavirüs tedbirlerini tam olarak uygulamamış sayılacak. İhlal edilen kurala veya uygulamaya göre, ya telafisi istenecek yada gerekli işlem yapılacak.. İşte işletmelerde yanıtı aranacak o sorular:

Yeme-İçme Tesisleri İçin Değerlendirme Formu A. Zorunlu Uygulamalar Süreç Yönetimi, Standartların Belirlenmesi, Protokollerin Hazırlanması

1-İşletme bünyesinde, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının adaptasyonu ve doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş bir personel mevcut mu?

2 -Sosyal mesafe planı hazırlanmış mı?

3- Çocuk oyun alanları, elle temas edilen oyun makineleri kapatılmış mı?

4 -Tavla, okey vb. elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımı durdurulmuş mu?

5 -Tesisteki tüm ünitelerin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmış mı?

6 -İşletme bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği mevcut mu?

7 -Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?

8- İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede öngörülen plana istinaden eğitimler gerçekleştiriliyor mu?

9 -İşletmenin departman yöneticileri toplantılarının telekonferans ve çalışanlara yönelik eğitim programlarının uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu?

10- Hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler veriliyor mu?

11-COVID-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlarda yazdırılabilir duvar şemaları hazırlanarak asılmış mı?

12-Hazırlanan duvar şemalarının en az 3 dilde çevirisi yapılmış mı?

13-Kapalı işletmeler için yeniden faaliyete açılma protokolü hazırlanmış mı?

14- İşletme girişinde talep edilmesi halinde maske hazır bulunduruluyor mu?

15- Misafirlere, resepsiyonda COVID-19, hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi veriliyor mu?

16 -Ünitelerden sorumlu yöneticiler temizlik uygulamalarını düzenli olarak kayıt altına alıyor mu?

17-İşletmede kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması bir plan dahilinde sağlanıyor mu?

18-Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?

19-Gerekli hallerde mekanların doğal havalandırması yapılıyor mu?

20-Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri sensörlü ateş ölçerlerle yapılıp kayıt altına alınıyor ve takibi sağlanıyor mu? Gelen ziyaretçilere yönelik temassız sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri sağlanıyor mu?

21-Çalışanlar için vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlı mı?

22-Çalışanlar için vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar kayıt altına alınıyor mu?

23-Gıda Güvenliği ve Hijyeni konusunda, Satın Alma, Mal Kabul, Depo, Mutfak ve Gıda üretimi ve sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler konusunda periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor mu?

24-Çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkili sertifikasyon firmalarından onaylı Hijyen Eğitimi Sertifikasına sahip mi?

25-İşletme içinde var ise dükkanlar ve mağazaların gerekli hijyen kurallarına adaptasyonu sağlanmış mı?

 

Vale Hizmeti

1-Valeler her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra el

antiseptiği ile ellerini temizliyor mu?

2-Valeler bütün araçlara doğru şekilde maske takarak biniyor mu?

3-Eldiven takmamaları ve diğer kurallar konusunda eğitimleri verilmiş mi?

Uygulamaları denetleniyor mu?

Misafirin İşletmeye Girişi

1-Misafirin işletmeye giriş esnasında, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesine

yönelik protokol hazırlanmış mı?

2-İşletmeye giriş işlemleri esnasında alınacak tüm aksiyonlara dair ilgili

bölüm personelleri bilgilendirmeye haiz mi?

3-Misafir kullanımı için giriş bölgesinde alkol bazlı el antiseptiği, kişisel koruyucu

ekipmanlar vb. bulunduruluyor mu? Misafirin girişte bu ekipmanı kullanması temin

ediliyor mu?

4-İşletme girişinde ateş ölçümü yapılıyor mu? 38 dereceden yüksek ateşi olanlar geri

çevrilip sağlık kuruluşuna başvurmaları için uyarılıyor mu?

5-Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca

temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih ediliyor mu?

6-Müşteri ödeme cihazına temas ettiğinde her ödeme sonrası cihaz dezenfaktan ile

siliniyor mu?

Personel İçin Alınacak Önlem Ve Uygulamalar

1-Personelin kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanların düzenli ve yeterli

temini sağlanıyor mu?

2-Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili olarak personele gerekli

bildirimler gerçekleştiriliyor mu?

3-Personelin koruyucu ekipmanları kullanımı ve doğru kullanıp

kullanılmadığı takip ediliyor, gerekli uyarılar yapılıyor mu?

4-Görevli personelin süreçlere yönelik eğitim, motivasyon ve gerektiğinde

psikolojik destek kayıtları şahsi dosyalarında kayıt altına alınmış mı?

5-Personel dinlenme ve sosyal alanlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik

önlemler mevcut mu?

6-Personel dinlenme ve sosyal alanlarında alkol bazlı el antiseptiği mevcut mu?

7-Personelin iş yerine girişinde her gün ateş/genel sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor

mu?

Genel Alanlarda Düzenlemeler

Mutfaklar

 

1-Mutfaklar, işletme yönetimi tarafından hazırlanmış bir temizlik protokolüne sahip

mi?

2-Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre gerçekleştirilen uygulamalar

kayıt altına alınıyor mu?

3-Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre alınan kayıtlar doğrulanıyormu?

4-Temizlik doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar

gerçekleştiriliyor mu?

5-Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden

uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlı mı?

6-Gıda güvenliği izlenebilirlik kayıtları tutuluyor mu?

7-Gıda güvenliği izlenebilirlik kayıtları bir personel tarafından doğrulanıyor mu?

8-Gıda güvenliği doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar

gerçekleştiriliyor mu?

9-Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile ve üzeri

kapalı olarak depolanıyor mu?

10-Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında yerleşim düzeni ürün grupları ve riskler

dikkate alınarak yapılıyor mu?

11-Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve gerekli hallerde nem

ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınıyor mu?

12-Kayıt altına alınan sıcaklık ve nem ölçümleri yetkin personel tarafından

doğrulanıyor mu?

13-Mutfaklarda gerçekleştirilen ölçümler esnasında kullanılan ekipmanlara periyodik

kalibrasyon veya doğrulama işlemi uygulanıyor mu?

14-Mutfaklarda raptiye, toplu iğne, zımba teli, kırık cam vb. fiziksel risk teşkil eden

maddeler mevcut mu?

15-Her gün üretilen her yemek çeşidinden yeterli miktarda şahit numune alınıyor mu?

16-Alınan her bir örnek 72 saat uygun muhafaza koşullarında saklanıyor mu?

17-Şahit numunelerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan etiket bilgileri

mevcut mu?

18-Mutfaklar içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir

çöp kovaları vb. mevcut mu?

19-Mutfaklar içerisinde kırılabilir malzemelere karşı bir muhafaza mevcut mu?

20-Mutfaklarda oluşan tüm atıklar uygun bir şekilde bertaraf ediliyor mu?

21-Mutfaklarda çalışan personel; takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar

taşıyor mu?

22-Mutfakta çalışan personelin iş kıyafetleri giymesi ve koruyucu tedbirler kapsamında

eldiven, maske ve bone kullanmaları sağlanmış mı?

23-Mutfaklara personel harici kişiler tarafından girişler kontrol altında mı?

24-Mutfaklar içerisinde bulaşık yıkama alanlarında kirli ve temiz ekipman ayrımları

mevcut mu?

25-Mutfaklarda kullanılan ekipmanların yerleştirildiği raf vb. alanlar temiz ve uygun

mu?

26-Mutfaklar içerisinde iade/imha edilecek hammadde/ürünler herhangi bir

Bu haber de ilginizi çekebilir  Marmaris'te Sıkı Denetim!

şekilde tanımlanmış mı (etiket, ayrı bir alan vb.)?

27-Yıkanmış ekipmanlarda gıda/deterjan vb. kalıntılar mevcut mu?

28-Temizlik kimyasalları ve ekipmanlar ayrı yerleştirilmiş mi?

29-Gıda üretiminde kullanılan su, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında Yönetmelik”

te belirtilen koşulları sağlıyor mu?

30-Gıda üretiminde kullanılan buhar ve buz “içilebilir nitelikteki sudan” elde ediliyor

mu?

31-Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş (çiğ) gıda maddeleri ile hazırlanmış

(pişmiş) gıdalar birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza ediliyor mu?

32-Ambalajlı veya ambalajsız tüm gıda maddelerinin zeminle direkt temas etmemesini

sağlayacak önlemler alınıyor mu?

33-Klimaların temizlik, bakım ve filtre değişikliği düzenli yapılıyor mu?

34-Klimalar dışarıdan temiz hava alacak modda çalıştırılıyor mu?

35-Kapı ve pencereler açılarak ortam sık sık havalandırılıyor mu?

 

Yeme & İçme Üniteleri

1-Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmış

mı?

2-Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak

temizleniyor mu?

3-Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri

cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek

verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiş mi?

4-Yemek Masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının tuzluk, biberlik,

peçetelik ve sosluklar alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşterinin kullanımı

sonrasında gerçekleştiriliyor mu?

5-Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?

6-“Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan

yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarını

önlemeye yönelik bir cam siperlik bulunuyor mu? Önlemler dahilinde bir görevli

tarafından istenen yiyeceklerin misafire verilmesi sağlanıyor mu?

7-Açık büfe ve servis yemek düzeninde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor mu?

8-Misafirlerin ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el antiseptiği mevcut

mu?

9-Klimaların temizlik, bakım ve filtre değişikliği düzenli yapılıyor mu?

10-Klimalar dışarıdan temiz hava alacak modda çalıştırılıyor mu? ???

11- Kapı ve pencereler açılarak ortam sık sık havalandırılıyor mu?

 

Lavabo Ve Tuvaletler

1-Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik sisteme çevrilmiş mi?

2-Otomatik sisteme çevrilmeyen kapıların kolları düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor

mu?

3-Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya

başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenip, dezenfekte ediliyor mu?

4-Temizlik saatleri kayıt altına alınıyor mu? Denetimleri yapılıyor mu?

5-El kurutma fanları kullanıma kapatılmış mı? El kurulamak için tek kullanımlık kağıt

havlular bulunduruluyor mu?

6-Tuvaletlerde sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi malzemeler eksiksiz

bulunduruluyor mu?

7-Tuvalet temizliği yapan personel maske ve gözlük kullanıyor mu? (her personel

kendi gözlüğünü kullanacak şekilde)

 

Güvenlik

1-Güvenlik departmanına ait süreçlerin, işletmenin diğer departmanları ile

koordinasyonu sağlanmış mı?

2-İşletmede olması durumunda misafirin x-ray cihazı harici elle aranmasının minimuma

indirilmesi için (elle aranması gerekirse, maske, her arama için tek kullanımlık

eldiven, yüz koruyucu) ekipman kullanılması ve sonrasında ellerin yıkanması veya

temizlenmesine yönelik süreçler belirlenmiş mi?

3-Mevcut tahliye, acil durum planları ve risk yönetimi süreçleri pandemi dikkate

alınarak yeniden düzenlenmiş mi?

 

İşletme Taşıtları

1-Taşıt içerisindeki tüm yolcuların maske kullanımı sağlanıyor mu?

2-Taşıtlarda alkol bazlı el antiseptiği, kolonya ve yolcular için yeterli sayıda maske

mevcut mu?

3-Taşıtlara ait koltuk, kapı kolu, el tutacağı gibi sık temas edilen yüzeylerin

temizliği her servis öncesinde gerçekleştiriliyor mu?

4-Taşıtların işletme bünyesinde bulunması durumunda, klima temizliği

düzenli yapılıyor mu? Klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde mi

çalıştırılıyor?

5-Taşıtlar havalandırılıyor mu?

6-Personel servislerinde her çalışanın oturacağı koltuk belirlenmiş mi? Her

seferde aynı koltuğa oturmaları sağlanıyor mu?

7-Vale hizmetinin verilmesi halinde, çalışan ve misafir güvenliğine ilişkin gerekli

önlemler alınmış mı?

 

Personel Konaklama Üniteleri Ve Lojmanlar

1-Personel Konaklama Üniteleri ve Lojmanlara dışarıdan kesinlikle ziyaretçi, akraba,

arkadaş kabul edilmemesi konusunda düzenleme ve önlemler alınmış mı?

2-Personel Konaklama Üniteleri ve Lojmanlarda, personel transferlerinde sosyal

mesafenin korunmasına yönelik önlemler ve diğer hijyen önlemleri alınmış mı?

 

Atık Yönetimi

1-Gıda atıkları; gıda bulunan ortamlarda birikmelerini engellemek için mümkün

olduğunca hızlı ve mevzuatına göre hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek şekilde

uzaklaştırılıyor mu?

2-Gıda atıkları; çöp kovaları gibi kapatılabilir kaplarda veya alternatif bir sistemle

depolanarak toplanıyor ve bu sistemin temizlenmesi ve gerekli durumlarda

dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

3-Atık Yönetimi altında alınan kayıtlar personel tarafından doğrulanıyor mu?

4-Personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve

önlük, cerrahi maske) kullanıyor mu?

5-Çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları periyodik olarak temizleniyor

mu?

6-Atıklar usulüne uygun olarak toplanıp ayrıştırılarak Belediye veya Lisanslı kuruluşlar

tarafından bertarafı düzenli olarak gerçekleştiriliyor mu?

7-Çöp odalarında gerekli temizlik ve ilaçlama periyodik olarak yapılıyor mu?

8-Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik alıp verme vb.) sonra

kullanmak üzere alkol bazlı el antiseptiği, tek kullanımlık mendil ve atıkları için özel

çöp torbaları sağlanmış mı?

 

Haşere Ve Zararlılarla Mücadele

1-Haşere ve kemirgen kontrolü ile evcil hayvanların işletmelere girişini önlemek

amacıyla uygun prosedürler uygulanıyor ve kayıt altına alınıyor mu?

2-Zararlı ile mücadele programı kapsamında, ilaçlama periyodik olarak yapılıyor veya

bir ilaçlama firmasından destek alınıyor mu?

3-İlaçlama işletme tarafından bizzat yapılıyor ise bu konuda gerekli eğitim almış bir

personel tarafından gerçekleştirilip kayıt altına alınıyor mu?

4-Personel, uygulama gerçekleştirmesi esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek

kullanımlık eldiven, cerrahi maske, bone, yüz koruyucu /gözlük, çizme, tulum)

kullanıyor mu?

5-Dış mekana açılan tüm boşluklar ile atık su kanalları (drenajlar) zararlı (haşere,

kemirgen vb) girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek

şekilde düzenlenmiş mi?

 

Satın Alma, Mal Kabulü Ve Depolama

1-Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetleri esnasında gerekli olan kontrol ve

izlenebilirlik kayıtları (ürün adı, miktarı, sıcaklığı, fatura no’su vb.) tutuluyor mu?

2-Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde

aksiyonlar gerçekleştiriliyor mu?

3- Bu bölümde görev yapan çalışanlar kişisel koruyucu ekipman kullanıyor mu?

4-İşletme bünyesinde gıda ürünlerinin tedariği ve üretimini yapan birimlere, geçici

olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerin, işletme

çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması, sosyal mesafe kuralı korunarak ve

koruyucu ekipman kullanarak işlemlerini yapmaları için önlemler alınmış mı?

5-Satın alınan malların tedarikçiden depoya ulaşıncaya kadar izlediği süreçte, mallara en

az insan teması yapılması için gerekli önlemler alınmış mı?

6-Satın Alma birimi tarafından yapılan alımlar öncelikle onaylı tedarikçilerden uygun

nitelikte ve ambalajlı ürünler arasından mı tercih ediliyor?

 

Acil Durum Ve İzolasyon

1-Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi (Salgın

Hastalıklar Kriz Yönetimi gerekliliklerini içerir şekilde) halinde uygulanacak

protokol, ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenmiş mi ?

2-Acil durumlar için ulaşılacak kişi ve kurumların bilgisi gerekli yer ve mecralarda

paylaşılmış mı?

3-Misafirlerin tesise girişlerinde veya tesiste kaldıklarısüre zarfında herhangi bir hastalık

belirtisi göstermeleri halinde (öksürük, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale

planı hakkında bilgisi var mı?

4-Çalışanlar kendilerinde COVID-19 şüphesi duyduklarında veya hastalık belirtileri

gösterdiklerinde durumu işyeri ilgili yöneticisine bildiriyorlar mı?

5-COVID-19 ile ilişkili semptomları olan (ateş, öksürük,nefes darlığı) veya COVID-19

testi pozitif olan çalışanlar hakkında Sağlık Bakanlığı ALO 184

Koronavirüs Danışma Hattı’na ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne bilgi veriliyor

mu?

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × five =