Taşhan’ın İmar Planı Görüş Ayrılıklarına Yol Açtı

  • Şubat 12, 2021
  • 0
  • 1187 Görüntüleme

Taşhan’da 9,5 Metre Yüksekliğinde Yapılaşmaya İmkan Tanıyan Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Tartışma Konusu Oldu

Ender TÜRKKAN/Marmaris Life

Marmaris’in Çamlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve ilçeye giriş çıkışın tek güzergahı olan karayolunun iki tarafında uzanan Taşhan Mevki’nin 1/1000’lik imar planı, görüş ayrılıklarına yol açtı.

Yapılacak itirazlar ile dava süreci sonucu değiştirmezse, daha önce ticari alan olarak belirlenen bölge için Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan, Belediye Meclisi’nce kabul edilen, yüzde 50 emsalle yani arsanın yarısı kadarına, 9,5 metre yükseklikte yapılaşmaya imkan veren plan uygulanmaya başlanacak.

İmar Komisyonu Uygun Buldu

Görüş ayrılıklarına yol açan Taşhan’ın 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, 5 Ocak 2021’de toplanan Marmaris Belediye Meclisi tarafından İşmar Komisyonu’na havale edilmişti. Plan,  2 Şubat’ta gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda ise görüşülüp oylandı, karara bağlandı.

Oylama öncesi Selçuk Evci, Süleyman Eroğlu, Hüseyin Bulut’un da görev aldığı İmar Komisyonu’nun Başkanı Burak Demirtaş, aldıkları kararı Meclis üyeleriyle paylaştı. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı da olan Burak Demirtaş, sözlerinin başında 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2019 tarihinde onaylanan ve 13/02/2020 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi uyarınca hazırlandığını hatırlattı.

Demirtaş, daha sonra planın, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun olduğuna oy çokluğuyla karar verdiklerini açıkladı.

Ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konu hakkında görüş belirtmek isteyen üyelere söz verdi. İmar Komisyonun Ak Partili üyesi Süleyman Eroğlu, çekinceleri olduğunu belirtip, eleştiri, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

“Plan Çevreye Zarar Verici Bir Yaklaşım Öngörmektedir”

Süleyman Eroğlu, planda kat yüksekliğinin 9,5 metre olarak belirlenmesinin yolun iki tarafında “duvar” şeklinde yapılanmalara yol açabileceğini kaydedip şunları söyledi: “Yüksekliğin 9,5 metre olarak belirlenmesi son derece yanlıştır. En fazla 6 metreyi geçmeyen alternatif turizm faaliyetlerine uygun yapılar olmalıdır. Villa turizmi, günübirlik turizm, kültür turizmi ve benzeri faaliyetlerle sınırlandırılmış uygulamalara yer verilmelidir.” Eroğlu, bölgenin başta sığla ağacı olmak üzere endemik bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek “Plan çevreye zarar verici bir yaklaşım öngörmektedir” dedi. Marmaris’e gelen yüz binlerce turistin Taşhan’dan geçtiğine de dikkat çeken Eroğlu, planın doğaya ve çevreye saygılı şekilde uygulanmaya konulmasını istediklerini, bunun için gerekirse ulusal yada uluslararası proje yarışması düzenlenebileceğini söyledi.

Başkan Oktay: Çok Hassas Davranacağız

Eroğlu sözlerini tamamladıktan sonra Başkan Mehmet Oktay, ‘yükseklik’ konusundaki eleştiriye karşılık, kanun gereği yola en az 25 metre mesafede olması gereken yapıların 9,5 metrelik yüksekliğinin görsel yoğunluk oluşturmayacağını kaydetti. Yapı için Belediye’den onay alınmak zorunda olunduğunu da hatırlatan Başkan Oktay, çevre ve görsel kirliliğe yol açılmaması için çok hassas davranacaklarını vurguladı.

Bunun üzerine Eroğlu, bölgede alışveriş merkezi lojistik amaçlı işyerlerinin açılacağının konuşulduğunu, bu kurumların kimliklerini yapılarına yansıtmak isteyeceğini, bunun da istenmeyen sonuçlara sebep olabileceğini ifade etti.

Başkan Oktay ise “Hangi firma olursa, olsun plan notlarına uymak zorundadır” dedi. Oktay, planın hayata geçmesiyle birlikte, ilçe merkezindeki iş yerlerinin bir kısmının Taşhan’a yönleneceğini, bu durumun da ilçe merkezindeki sıkışıklığı azaltacağını sözlerine ekledi.

Bu haber de ilginizi çekebilir  Hurda Aracı Sahte Alkol Atölyesine Çevirmişler

İlgün: Sunum Yapılmalıydı

Bağımsız Meclis Üyesi Duran İlgün, Taşhan’ın ilçenin giriş noktası olması ve yeşil doğası sebebiyle  söz konusu imar planı düzenlemesinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Duran İlgün, meclisi üyelerinin, basının ve  kamuoyunun konuyla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla sunum yapılmasının daha uygun bulduğunu belirterek, “Sunum yapılmasını beklerdim” dedi.

“Azami 6,5 Olması Daha Doğru Olur”

Meclis üyelerinin de bilgilendirilmedikleri için fazla bilgi sahibi olmadığını işaret eden İlgün de 9,5 metrelik yüksekliği çok, bulduğunu dile getirdi, “9,5 metre yüksekliğin depolama alanı algısı oluşturacağını, 1/25 binlik planda olduğu gibi azami yüksekliği 6,5 metre olarak belirlenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum görüşündeyim” diye konuştu.

İlgün’ün yükseklik konusundaki eleştirisini, Burak Demirtaş yanıtladı. Demirtaş, ilgili İmar yönetmeliğinde 9,5 metre olarak belirlendiğini, bu sebeple yüksekliği düşüremediklerini söyledi.

MHP’li Naci Alkan ise imar planının lehine konuştu. Alkan, planı uygun bulduğunu ve desteklediğini bölge yaşayanlarına  katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

 Karacan: 9,5 Metrelik Yükseklik Sıkıntı Yaşatır

Ak Partili Meclis Üyesi Mustafa Karacan, “9,5 metrelik yükseklik uygulamasının ciddi anlamda sıkıntı yaşatacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı. Mustafa Karacan, Taşhan’da daha önce inşa edilen yapılar arasında güzel ve kötü örnekler bulunduğunu,  güzel örneklerin baz alınarak uygulamaya geçilmesi gerektiğini kaydetti, “Kötü örnekler gibi olacaksa durum vahim” dedi.

Oy Çokluğuyla Kabul Edildi, 1 CHP’li Üye Çekimser Kaldı

Üyeler görüşlerini aktardıktan sonra, üyelerden CHP’li Kenan Değertaş ile MHP’li Bestami Şinik’in mazeret bildirerek katılmadığı  toplantıda, “1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı” oylamaya sunuldu. AK Partililer ile Bağımsız üye Duran İlgün ‘red’,  diğer bağımsız üye İsmail Yıldız ve MHP’li Naci Alkan İle 1’i hariç tüm CHP’liler ise ‘kabul’ oyu kullandı. CHP’li üye Asım Geniş’in ise oy kullanmadı çekimser kaldı.. Böylelikle, “1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından uygun olduğu” oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

Süreç Nasıl İşleyecek? İtiraz Ve Dava Açma Hakkı Var Mı?

Edindiğimiz bilgilere göre,  birkaç değişiklik yapılacak plan, daha sonra onay için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek. Onay işleminden sonra askıya çıkarılacak. Uygun bulmayanlar Marmaris Belediyesi’ne itirazda bulunabilecek.  Askı süresi sonunda yapılan itiraza 60 gün içinde cevap gelmezse itiraz zımni olarak reddedilmiş sayılacak. Askı süresinin bitiminden itibaren 60 gün içinde ilgili kuruluştan “red” yanıtı geldiyse yada cevap alınamadıysa yine 60 gün içinde bu sefer idari dava açma hakkı doğacak.

 

Öte yandan, planı uygun bulmayan ve uygulanmasına karşı olanların önümüzdeki günlerde bilgi, görüş ve tepkilerini kamuoyuyla paylaşmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Fotoğraf: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir