Muğla’da JES Mümkün Değilmiş!

  • Ekim 12, 2020
  • 0
  • 150 Görüntüleme

32 Saha Da Termal Kaynak Aranması Amacıyla Daha Önce Ruhsatlandırılmış

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, il genelindeki 32 sahanın jeotermal kaynak arama ve işletme faaliyetleri için ihale edileceği Resmi Gazete’de duyurulmuştu.

Haber üzerine, bölgeye JES yapılacağını, bunun da doğaya büyük zarar vereceğini savunan bazı çevreler ihaleye tepki göstermişti. Konuyla ilgili haberler, yazılı, görsel ve internet medyasında geniş yer bulmuştu.

“JES Mümkün Değil”

Son olarak, Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, iddiaları yanıtladı. İleri sürülenlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Muğla’ya JES kurmanın bilimsel olarak da mümkün olmadığının altı çizildi,

“İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik olarak kullanılmaktadır.” denildi.

Ayrıca,  ihale ilanında yer alan jeotermal sahaların hiçbirinin yeni olmadığı, tamamının ruhsatlandırıldığı,  herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar olduğu kaydedildi.

Termal Turizm Amaçlıymış

İhaleye çıkarılan jeotermal kaynak aramalarının termal turizme katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.. Daha önceki jeotermal aramalarda olduğu gibi, bundan sonra da doğa tahribatına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamanın tamamında şu sözler yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yayınlanan Muğla’da 32 saha Jeotermale (JES) açılıyor gibi başlıklarla yayınlanan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Muğla ili dâhilinde,  5686 Sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında 32 adet işletme ruhsatı bulunmakta olup bu işletmeler halen faaliyetlerine devam etmektedir. İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda termal turizme yönelik olarak ilimizin Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler yer almakta olup, ilimiz turizminin 12 aya yayılması ve Bodrum ilçesinde yer alan jeotermal su potansiyelinin değerlendirilmesi amacı ile 2019 yılında Muğla Valiliği tarafından Bodrum ilçesinde uygun bulunacak bir alanın termal turizm merkezi ilan edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.  Ayrıca; Muğla ili dâhilinde en yüksek ısı değeri 42 derece olarak ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması Jeotermal Elektrik Santrali (JES) veya bu yönde çalışma yapılması mümkün değildir. Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’nden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılan yazı ile Muğla ilinde bulunan 32 adet jeotermal su sahasının ihale ilanı 07.10.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu haber de ilginizi çekebilir  Yeni Tedbirlerle İlişkin 24 Soru Ve Yanıtları

32’si De Daha Önce Ruhsatlandırılmış

Öncelikle;  ihale ilanında yer alan jeotermal sahaların hiçbiri yeni saha olmayıp, tamamı 2012 tarihinden beri ruhsatlandırıldığı halde herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalardır. Ayrıca Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlem; Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesinde ise “Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, İdare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır. İdare tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayınlanır. (Değişik cümle:RG-24/9/2013-28775) İhale ilan süresi içerisinde ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale gününü takip eden ilk iş günü aramalara açık hale gelir. Bu durum MİGEM’e on beş gün içerisinde bildirilir.’ Yasa hükmünün yerine getirilmesinden ibarettir.”

“Doğa Tahribatına İzin Verilmedi, Verilmeyecek”

Muğla ilimizde geçmişte ruhsat verilen sahalar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde doğa tahribatına izin verilmediği gibi, bundan sonraki tüm süreçlerde de ilgili mevzuat çerçevesinde ve hassasiyet içerisinde çalışmalar sürdürülecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur”.

Marmaris Life

 

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir