Marmaris’te Kadınlar Eylem Yaptı

  • Temmuz 29, 2020
  • 0
  • 337 Görüntüleme

Sustur, Sustur Kadına Şiddetin Sesini Sustur..

Yükselt, Yükselt Kadının Sesini Yükselt!

Marmaris , kadının yaşam güvencesinin sağlanması için “ İstanbul Sözleşmesi “nin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan ve tamamına yakını kadınlardan oluşan bir grup tarfından eylem yapıldı. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, Muğla’da Pınar Gültekin’in eski, sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinin ardından gerçekleştirdikleri eylemlere bir yenisini daha ekledi

Saat 19.00’da Atatürk Meydanı’nda kalabalık bir grup toplandı. Tamamına yakını kadınların oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik kalabalık, ellerinde kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti kınayan, “İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan sözlerin yer aldığı dövizler taşıdı, basın açıklaması yaptı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi adına ilk olarak söz alan emekli gazeteci yazar ve ressam Oya Dirikcan, ‘İstanbul Sözleşmesi’ hakkında bilgi verdi.  Dirikcan’ın ardından mikrofonu alan Marmaris’te yaşayan ünlü tiyatro sanatçısı Selma Sonat, basın açıklamasını okudu. Selma Sonat, sık sık eylem katılımcılarının  “Sustur, sustur kadına şiddetin sesini sustur” ve “Yükselt, yükselt kadının sesini yükselt” sloganlarıyla kesilen konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Sözleşmesi, Ortak Geleceğimizin Güvencesidir

“Ege’nin kadınları denizin gücüyle direniyor! Bugün burada, Ege’nin kadim bilgeliği ve gücünü arkamıza alarak denize açılıyor. Ege’nin kadınları olarak İstanbul Sözleşmesi’ni bu güçle savunacağımızı açıklıyoruz.  Bugün Marmaris’te, Ege’nin kadınları olarak sesimizi tüm Türkiye’deki kadınların sesine katıyor, ev içi şiddet karşısında yaşam hakkı tehlikede olan her bir kızkardeşimizi, her bir çocuğumuzu korumak için herkesi dayanışmaya çağırıyoruz.

İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca herkesin yaşam hakkı yasalarca koruma altına alınmıştır.

Bu, yasalara aykırı olarak insan öldürülemeyeceği ancak aynı zamanda yaşamları tehlikede olan insanların da korunacağı anlamına gelir.

İstanbul’un adıyla anılan, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere ev içi şiddet karşısında herkesin yaşam hakkını savunan, uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, ortak geleceğimizin güvencesidir.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin geleceğine verilmiş bir sözdür.

Kadınların öldürülmeyeceği,  ev içi şiddet karşısında güvencesiz kalan herkesin koruma altına alındığı,  toplumsal cinsiyet eşitliği için gerekli adımların atıldığı bir geleceğe verilmiş güçlü bir söz.  Bu sözü tutmak, sözleşmeye dair tartışmaları çekilmek üzerinden değil, adım adım uygulamaların iyileştirilmesi üzerinden belirlemek, her birimizin ortak sorumluluğudur! Kadın cinayetlerine dur demekle başlayan, ortak geleceğimizi eşitlik üzerinden kurmayı tahayyül eden bir yolculuğun ilk adımıdır.  Her gün ayrı bir kadın cinayeti haberi ile hayata başladığımız, eşitsizliklerin derinleştiği Türkiye’de sular yükseliyor.  Bu ülkenin insanları olarak, bu şiddet dalgasının altında kalmak istemiyorsak evlerimizden başlamak zorundayız.  Erkin şiddeti, erkek şiddetiyle başlar, toplumun tüm hücrelerine sızar.  Bugün kadın hareketinin İstanbul Sözleşmesi etrafında kenetlenerek yürüttüğü bu mücadele, sadece kadınlara dair değil, tüm çocuklara, toplumun kırılgan kesimlerine ve bu topraklarda yaşayan herkese dair bir mücadeledir.  Geleceğimize dair bir mücadeledir.  İşte bu yüzden, ortak ve yaşanabilir bir gelecek inşa edebilmek için toplumun tüm kesimlerini ve devletin yetkili kurumlarını İstanbul Sözleşmesi’ni sahiplenmeye çağırıyoruz.  Bu sular hepimizin geleceği için her birimiz adım atana dek durulmayacak”

Marmaris ” İstanbul Sözleşmesi Yaşatır ” Diyor

Selma Sonat’ın konuşmasının ardından katılımcılar, Saman İskelesi’nden bindikleri gezi teknesinde eylemlerini sürdürdü. Halen devam eden eylem kapsamında, Siteler mahallesindeki bir otelin önüne kadar seyredecek tekneden yansıtılacak laser ışıklarıyla ‘dağlara, taşlara’ “İstanbul Sözleşmesi yaşatır yazılacağı belirtildi.

Haber ve fotoğraflar Ender TÜRKKAN/Marmaris Life

Bu haber de ilginizi çekebilir  Marmaris'te Salgınla Mücadelede 12 Maddelik Ek Karar Alındı

Fotoğrafları büyütmek için üzerine tıklayın

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi’nin Amacı

– Avrupa Konseyi’nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi, ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır. Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemektedir ve Avrupa ile onun sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır.

– Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, toplumun her ferdini, özellikle de erkekleri ve erkek çocuklarını, tutumlarını değiştirmeye davet ederek, bireylerin vicdanlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Esas itibariyle, erkeklerle kadınlar arasında daha fazla eşitlik sağlamaya yönelik çağrının yeniden yapılmasıdır; zira, kadınlara yönelik şiddetin kökleri, toplumda erkek ve kadın arasındaki eşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörü ve inkar kültürünün sonucu olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Sözleşmenin Devlet Düzeyinde Talepleri

Önleme

– Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi;

– Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi;

– Farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması;

– Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi;

– Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması.

Koruma

-Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması;

– Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi;

– Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları sağlanması.

Yargılama

– Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması;

– Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması;

– Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması;

– Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması.

Bütüncül politikalar

– Yukarιda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin edilmesi.

Sözleşme Kapsamındaki Suçlar

Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kιlmaktadιr:

– ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

– taciz amaçlı takip;

– tecavüz dahil, cinsel şiddet;

– cinsel taciz;

– zorla evlendirme;

– kadınların sünnet edilmesi;

– kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.

Burada açıkça verilmek istenen mesaj, kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin özel hayatta saklı kalacak konular olmadığıdır. Aksine, mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı yada ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen suçların özellikle travma yaratıcı etkisini vurgulamak üzere bu kişinin cezası daha da ağırlaştırılabilir.

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × four =