Marmaris’in Tarihi Değerleri Neden Ziyarete Kapalı?

  • Ocak 13, 2021
  • 0
  • 292 Görüntüleme

Nimara Mağarası Korunamadığı, İyilik Kayalığı İse Ödenek Yokluğundan Kapalıymış!

Marmaris’in doğasına, kültürüne ve tarihine yönelik çalışmaları ve araştırmalarıyla bilinen Vahap Akkaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), ilçedeki insan yaşamının 12 bin yıl öncesine dayandığının kanıtı olarak gösterilen Cennet Adası’nda bulunan Nimara Mağarası ile Kemeraltı Mahallesi’nde yer alan İyilik Kayalığı Arkeolojik Parkı hakkında  başvuruda bulundu.

Vahap Akkaya, başvurusunda, Nimara Mağarası’nın yıllarca kapalı tutulduğunu ama buna rağmen tahribe uğratılmaya devam edildiğini, ziyarete açık olmayan bir başka tarihi adres İyilik Kayalığı’nın da bakımsız kaldığına dikkat çekti. Her iki yerin de  yeniden düzenlenip, güvenliği sağlanarak ziyarete açılmasını, dolayısıyla kültür turizmine kazandırılması gerektiğine yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Akkaya’nın 08.10.2020 tarihinde CİMER’e  yaptığı başvurunun yanıtı, yaklaşık 3 ay sonra 11.01.2021’de Marmaris Müze Müdürlüğü’nden geldi.

Nimara’yı Koruyamamış, İyilik Kayalığı’na Para Bulamamışlar

Yanıt yazısında Nimara Mağarası’nın korunamadığı, İyilik Kayalığı’nın ise ödenek yokluğu gerekçesiyle mevcut duruma düştükleri belirtildi.  Bu sebeplerle, mağaranın etrafının tel çitle çevrilerek ziyarete kapatıldığı, Kayalığın da rekreasyon ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilemediği,  kültür turizmine kazandırılamadığı kaydedildi.

Düzenli Ve Güvenli Hale Getirilip Ziyarete Açılsın

Kendisine gelen yanıtı, konu hakkında kamuoyu oluşturmak amacıyla marmarislife.net’le paylaşan Vahap Akkaya, açıklanan gerekçelere tepki gösterdi. Akkaya,  şunları söyledi: “İsteğimiz şu, söz konusu iki yer, yine geçmişteki gibi düzenlenip, güvenliği sağlanarak hizmet versin.  Buna karşın yapılan, ‘Devletin, tarihi ve kültürel değerlerini koruyamadığı, onlar için ödenek ayıramadığı’ yönündeki açıklama karşısında şok oldum. Yine de, kamuoyunun ve temsilcilerinin, konuya göstereceği ilgi, vereceği destek sayesinde tarihi değerlerimizin, düzenli, güvenli ve ziyarete açık hale getirilebileceğine olan inancımı kaybetmedim.”

İşte Müze Müdürlüğü’nün O Yanıtı:

Değerli başvuru sahibi,

Marmaris İlçesi, Adaköy Mahallesi, Cennet Adası’nda orman arazisi içinde yer alan, İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.09.1999 tarih ve 8706 sayılı kararı ile 1.Derece Doğal Sit ve 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli Nimara Mağarası’na ilişkin şikayetiniz incelenmiştir.

Nimara Mağarasının tahribata ve kaçak kazılara maruz kalmasından dolayı mağaranın arkeolojik ve doğal değerlerinin tahrip olmasının önüne geçmek amacıyla Müdürlüğümüzce birtakım girişimlerde bulunulmuş, Müzemiz Başkanlığı’nda Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2007 tarih ve 63580 sayılı kazı ve sondaj izin belgesine dayanılarak Marmaris Belediye Başkanlığı’nın da destekleriyle burada arkeolojik kazı ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Nimara Mağarası’nda Müdürlüğümüz Başkanlığında yapılan kazı çalışmalarından sonra alanı ziyaret eden yerli-yabancı ziyaretçileri bilgilendirici levhalar konulmuş, yürüyüş yollarına korkuluklar yapılması suretiyle çevre düzenlemesi yapılarak alan ziyarete açılmıştır. Ancak alana Müdürlüğümüzce periyodik olarak yapılan kontrollerde Mağaranın devamlı surette tahribata uğradığı tespit edilmekte olduğundan, söz konusu tahribatın önüne geçilmesi için burada ilgi dilekçenize de bahsedildiği üzere bir bekçi görevlendirilmiş, ancak alan ilçe merkezine uzak bir mesafede olduğu için buranın bekçiyle korunması için bekçinin burada tutulması zor hale gelmiştir. Mağarada ziyaretçi kontrolüne yönelik bir güvenlik önlemi alınamadığından mağaradaki tahribat ne yazık ki artmıştır. Mağaradaki tahribatın ancak Mağaranın devamlı surette denetim altında tutularak önlenebileceği ortada olduğundan, konu Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş, Muğla K.V.K.B. Kurulunun 23.01.2019 tarih ve 7588 sayılı kararında “Mağarada gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınması” gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, Mağaranın güvenliğinin sağlanması için Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde Mağaranın demir kapılarla kapatılarak ziyaretçi girişinin engellenmesi yönünde görüş verilmiş olup tahribatın engellenmesi için başka çözüm yolu bulunamadığından söz konusu uygulamanın yapılması diğer kurumlarla beraber ortak görüş olarak hayata geçirilmiş, mağara etrafı tel çitle çevrilerek mağara ziyarete kapatılmıştır. Dilekçenizde belirtildiği üzere mağaranın ziyarete açılması tahribatı arttırdığından mümkün görünmemektedir. Nimara Mağarası’nın sadece yürüyüş yolları ve korkuluklarına değil, çok daha önemlisi kendi orijinal duvarlarına her geçen gün insan eliyle zarar verilmekte, sarkıt ve dikitlerinin üzerine kazıyarak yazılar yazılmakta olduğu ve bu durumun önüne geçilemediğinden mağaranın orijinal özelliklerinin korunabilmesi için ilgili kurumlarca alınan ortak karar mağaranın ziyarete kapatılması olmuştur. Ayrıca söz konusu Mağaranın Orman mülkiyetinde olup Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanı olduğundan Müdürlüğümüzce Mağara içine güvenlik kameraları, fotokapan gibi tahribatı engelleyebilecek unsurların konulması konusunda Müdürlüğümüzün yetkisi bulunmamaktadır.

Bu haber de ilginizi çekebilir  Marmaris Belediye Binası Boşaltıldı

Marmaris ilçesi, Kemeraltı Mahallesi 1 pafta, 138 ada, 211 nolu parsel ve 109 parsellerde kayıtlı 1.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde yer alan İyilik Kayalığı’nın  Müdürlüğümüzce periyodik kontrolleri yapılmakta ve bakımı ve temizliği sağlanmaktadır. Kayalığın rekreasyon ve peyzaj düzenlemesinin yapılarak kültür turizmine kazandırılması tanıtım araçlarıyla görünürlüğünün arttırılması vb. faaliyetleri içeren “İyilik Kayalığı Arkeo Parkı”  çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanmış, ancak Bakanlığımızca projenin uygulanabilmesi  için yeterli ödenek bulunmadığından proje uygulanamamıştır.  İlgilerinize rica ederim.”

 

Fotoğraf (Arşiv) Ender TÜRKKAN

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir