Marmaris ilçe Hıfzısıhha Meclisi Marmaris’te Sokağa Çıkma Yasağının Detaylarını Açıkladı

 • Nisan 21, 2020
 • 0
 • 1826 Görüntüleme
Marmaris ilçe Hıfzısıhha Meclisi

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 21 Nisan 2020 Salı günü saat 13:00 da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil olarak toplanmış ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.04.2020 tarih ve 7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlamasına” ilişkin Genelgesi gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İlçemizde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1-­ 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına;

2- AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatlerinin 08.00-­23.00 olarak belirlenmesine;

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00­14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesi, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilmeleri, aynı saatler arasında marketler ve bakkalların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine;

25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkalların kapalı olmalarına;

04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecektir.) açık olmalarına;

(23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecektir.)

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

 • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
 •  Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile     işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,   yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri,       Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
 • Kaymakamlığımız tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi,(Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenmesi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olmasına),

        – Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

        – Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

 •  Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, dışarıya servis yapmamak kaydıyla yeterli personel bulundurarak üretim yapmasında;
 • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
 • Oteller ve konaklama yerleri,

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilmesi, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesi,çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlandırılmasına.),

 • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
 • Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze meyve halleri,

3­- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER!

 • İlgili Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
 • Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

 

 • Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

           – Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye             görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 

          – Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve   altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

         – Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

       – Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

 

       – Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

 •  Demir çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
 • Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
 •  Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
 • Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkabilmelerine,
 • Veteriner hekimler,
 • Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
 • Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 • Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

 

 •  Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
 • Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim dikim, sulama ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
 • Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

 

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00­09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla marketler ve sebze meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamamasına.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmalarının esas olmasına;

 

     –Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olmasına;

 • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınmasına;

 

 •  Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla, İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet Oktay,İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez,İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya,İlçe Ticaret Odası Başkanı S.Mutlu Ayhan’ın katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine;
 • Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılması,04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımının; sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına; (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olacaktır.)

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

BAŞKAN

Ertuğ Şevket AKSOY

Kaymakam

 

ÜYE                                                             ÜYE                                                     ÜYE

Mehmet OKTAY                                           Levent HARPUT                       Dr. Mehmet TÖREYENLER

Belediye Bşk..                                                  Tbb. Albay                                                 İlçe Sağlık Müd.

 

 

ÜYE                                                               ÜYE                                                   ÜYE

Dr. Hüseyin AYHAN                                                Ecz. Cavit ÖZDEMİR                                     Op. Dr. Hüseyin BAŞ

Belediye Tbb.                                                    Serbest Eczacı                                    Serbest Tbb.

 

VİDEO HABER YOUTUBE ABONELİĞİ İÇİN:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCFDUUFOHKD5C_UPKR1ZXQFW

INSTAGRAM: @MARMARİSLİFEDERGİSİ

TWİTTER: @LİFEOFMARMARİS

FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MARMARİSLİFE

PİNTEREST: MARMARİS LİFE

 

Bu haber de ilginizi çekebilir  Yaya Geçidi Mi Motosiklet Yolu Mu!

 

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir