Esnaf Odası Başkanlık Seçiminde Usulsüzlük İddiası

  • Şubat 10, 2021
  • 0
  • 883 Görüntüleme

Denetleme Kurulu Başkanı: Oda Başkanı Seçimi Usülsüz Ve Hükümsüzdür

Marmaris Life

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı, bu sebeple başkan değişikliğinin hükümsüz olduğu iddia edildi.

Tam sekiz gün önce, 2 Şubat Salı günü toplanan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu toplantısının ardından medya organlarına ulaştırılan açıklamada, Başkan Şükrü Ayyıldız’ın istifa ettiği, oğlu Mehmet Ayyıldız’ın ise yönetim kurulu üyelerince yeni Başkan olarak seçildiği duyurulmuştu. Görev değişimine ilişkin açıklamada şu sözler yer almıştı.

İstifa, Yönetim Kurulunda Baba-Oğulun Birlikte Yer Alamamasından Kaynaklandı

“…. Toplantıda asil yönetim kurulu üyesi olan Turan Karabenli ve Temel İlhan’ın Ocak 2021’de işletmelerini kapatmış olmalarından dolayı 5362 sayılı kanun gereği yönetim kurulu asil üyelikleri düşmüş oldu.

Bu durumda yedek yönetim kurulu listesinde 2 yedek üye kanun gereği yönetim kurulu asil üyeliğine çağırılmak zorundaydı.

2020 yılında aynı şekilde 2 asil üye esnaflık faaliyetini sona erdirmesinden dolayı 1. ve 2. Sıra yedek üye esnaf odası yönetimine davet edilerek alınmıştı.

2021 ocak ayında 2 asil üye esnaflığını sona erdirince bu sefer yedek üye listesinden sıra ile 3. Sıradan Fikri Kolkesen 4. Sıradan Mehmet Ayyıldız asil yönetim kurulu üyeliğine çağırıldı.

5362 sayılı kanun gereği asil yönetim kurulunda iki tane aynı soy isimden kişinin yer alamayacağından dolayı ve özellikle son 3 yıldan beri oda idaresinde etkin rol oynayan Mehmet Ayyıldız’ın yönetim kurulunun tümünün tavsiyesi üzerine yapılan seçimde Mehmet Ayyıldız oy birliği ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçilmiş oldu.”

“Usulsüz Ve Hükümsüz”

Haber, ilçe kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, kimilerince “hayırlı olsun” diyerek kimilerince ise değişik sebeler ileri sürülerek tepkiyle karşılandı. Tepki verenler içerisinde Oda’nın Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Ekin de vardı. Gökhan Ekin, tepkisini, sosyal medya sayfalarından sonra basın açıklamasına taşıdı. Ekin, bugün Oda binası önünde basın mensuplarının karşısına geçip, yönetim kurulu toplantısı ile başkanlık seçiminin usulsüz ve hükümsüz olduğunu iddia etti, söz konusu işlemlerin geçersiz sayılması için gerekli yasal işlemleri başlattıklarını dile getirdi, Mehmet Ayyıldız’dan istifa etmesini istedi. Ekin, basın açıklamasını, denetim ve yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve onayı dahilinde yaptığının altını çizerek, şu sözleri kaydetti:

 

“Değerli basın mensupları ve Marmaris kamuoyu, 2 Şubat 2021 Salı günü saat 11.00 da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu olağan toplantısı için yönetim kurulu üyeleri başkan Şükrü Ayyıldız dahil olmak üzere  başkanlık odasında bir araya gelmiştir. Toplantıda rutin gündem maddeleri görüşülmesi sonrası başkan Şükrü Ayyıldız asil üyelikleri düşen 2 yönetim kurulu üyesinin yerine 2 yedek üyenin asil üyeliğe davet edildiğini, bunlardan 1 tanesinin o anda toplantıda bulunan Fikri Kolkesen, diğerinin de o anda toplantıda bulunmayan oğlu Mehmet Ayyıldız olduğunu açıklamıştır.

Başkan Şükrü Ayyıldız, 5362 sayılı kanun gereği oğlu ile aynı yönetimde bulunamayacağını bu sebeple istifa etmesi gerektiğini, yönetim kurulu üyelerinin de seçime kadar oğlu Mehmet Ayyıldız’ın yanında olmasını istemiş ve yönetim kurulunda bulunan üyeler başkan Şükrü Ayyıldız’ın bu açıklamasına saygı duyduklarını belirtmiştir. Devamında başkan Şükrü Ayyıldız seçim için oylama yapmış ve oğlunun başkan seçildiğini ilan etmiş, müdürlük odasında bulunan oğlunu toplantı salonuna çağırarak tebrik ettirmiştir.

Bu toplantıdan yaklaşık 3 saat sonra saat 14.00 da Denetim Kurulu toplantısı başlamış, uzunca bir süre tarafımıza bu gelişme bildirilmemiş, evrak kontrolü sonrası defterleri imzalamamız başkan Şükrü Ayyıldız tarafından istenmiştir. Bizde imzanın beklemesi gerektiğini asıl konumuzun istifa ve başkanlık seçimi olduğunu ifade ettik. Ve durumu incelemek için karar defterini istedik, ilk başta isteksiz olsa da ısrarımız sonrası defterleri inceledik. Bu incelemede bir çok usulsüzlük tespit ettik.

Tespitlerimizi sizinle paylaşmadan önce 5362 sayılı kanunun içeriği ve 2 Şubat 2021 tarihi itibari ile odamız hakkında birkaç bilgi vermek konuyu irdelemek için daha doğru olacaktır.

Şükrü Ayyıldız Esnaf Odası başkanıdır.

Mehmet Ayyıldız oda müdürü ve yedek yönetim kurulu üyesidir.

Şükrü Ayyıldız’ın iddiasına göre 5362 sayılı kanun baba-oğul aynı yönetimde bulunmasına izin vermez.

Asil üyede azalma olursa yedek üyeden tamamlanmadan toplantı başlamaz.

Oda çalışanı görevinden ayrılmadan asil üye olamaz.

İstifa eden başkan toplantıya başkanlık edemez

Toplantıya katılmayan(defterde imzası olmayan) bir yedek üye asil üye olma hakkı kazanmış sayılmaz, toplantı başlayamaz.

Eğer çağrılan üye toplantıya gelmezse, sıradaki üye çağırılır benzer durum olursa yine aynı yol izlenerek 11 asile tamamlanmaya çalışılır, bu durum toplantının yapılabilmesi için mecburdur.

Başkan istifa ederse onun içinde 1 yedek üye asil üyeliğe davet edilir.

Bu haber de ilginizi çekebilir  Yasak İlacı İçip Düşürdüğü 5 Aylık Cenini Çöpe Atmış

Karar defterleri yönetim kurulu toplantısında çıkarılır herkesin gözü önünde yazılır çizilir.

Bu bilgiler ışığında tespitlerimizde şu şekildedir;

1.Başkan seçilen Mehmet Ayyıldız’ın karar defterinde ismi ve imzası yoktur. (Bu durum tutanak altına alınmıştır.) Bu durum toplantının yapılmasını zaten engeller

  1. Yönetim kurulu toplantısında Mehmet Ayyıldız’ın müdürlükten istifası ve istifa dilekçesinin içeriği üyelerin bilgisine sunulmamıştır.
  2. Şükrü Ayyıldız istifa ettiğini iddia ettiği toplantıya başkanlık etmiştir, toplantının devam etmesi kanunsuz ve usulsüzdür. Yönetim kurulu üyelerinin bu konuda ki uyarısı Şükrü Ayyıldız tarafından geçiştirilmiştir.
  3. Mehmet Ayyıldız toplantıya iştirak etmemiştir. 5362 sayılı kanuna göre yedek üye toplantıya iştirak etmezse toplantı başlamaz, başlayamaz. Toplantının başlatılması karar defterine kararlar yazılıp imzalatılması kanunsuz ve usulsüzdür.
  4. Şükrü Ayyıldızın yerine yedek üye daveti olmamıştır. Buna rağmen toplantı usulsüzce devam etmiştir. Karar defterinde ki eksiklikleri daha sonra tamamlarız ifadesi ayrı bir kanunsuzluk, usulsüzlüktür.
  5. VE en vahimi Şükrü Ayyıldız odaya istifa dilekçesini sözde başkanlık seçiminin yapıldığı toplantıdan 4 saat sonra ve bizim tutanağımızdan sonra vermesidir. İstifa dilekçesi istemediği bir durum söz konusu olabilir diye bilinçli olarak sonraya bırakılmıştır. Havaya göre istifa edilir fikri ön plana çıkmıştır.
  6. Şükrü Ayyıldız’ın iddia ettiği gibi baba oğul yönetimde bulunamıyorsa zaten Mehmet Ayyıldız’ın asil üye olması için Şükrü Ayyıldız’ın toplantının öncesinde istifa etmesi lazım gerekir ama böyle bir istifa toplantının yapıldığı o saate kadar resmi olarak olmamıştır.

 

Karar defterinde hem Şükrü Ayyıldız’ın hem de Mehmet Ayyıldız’ın imzalarının olmaması sebebi ise her ikisi aynı anda yönetimde bulunamayacağını düşünmeleri ve hangi sonuç çıkarsa onun imza atması üzerine plan yapıldığı içindir.

 

Ayrıca kamuoyunun bilmesi gereken bir hususta Denetim Kurulu tarafından Mehmet Ayyıldız’ın isminin ve imzasının olmadığının belgesi olan karar defterinin son sayfasının fotokopisi, Denetim Kurulunun hazırladığı Mehmet Ayyıldız’ın imzasının olmadığına dair tutanağın aslı ile birlikte odaya teslim edilmesine rağmen, Şükrü Ayyıldız’ın ifadesi ve yönetim kurulu üyelerinin şahitliğinde ortada olmadığı anlaşılmıştır.

 

Resmi bir evrak, tespit ettiğimiz usulsüzlükleri güya ispat edemeyelim diye yok edilme yoluna gidilmiştir. 2 Şubat günü ve sonrasında karar defterine yazılanlar ve o andan itibaren yapılan herşey usulsüzdür, 5362 sayılı kanun ile ters düşmekte ve hükümsüzdür.

Bütün sağduyulu çağrılarımıza Şükrü Ayyıldız kulağını tıkamış maalesef baba tarafı ağır basmıştır.

Bizler bu konuyu yasal mevzuat üzerinden değerlendirdik. Ve yasal sürecin tarafı olmaya da devam edeceğiz. Denetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve desteği ile gerekli mercilere gereken müracaatı yapacaktır. Marmaris gibi güzide bir şehrin hiçbir kurumuna usulsüzlük yakışmıyor hele ki 33 yıllık bir oda başkanının buna vesile olması hiç hoş bir durum değildir.

Bu konuda sayısız mesaj ve arama alıyoruz, duyulan rahatsızlık inanılmaz boyutta. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün kamuoyunun içi rahat olsun, oldu bittiye getirilmesine, üstünün örtülmesine, usulsüzlüklere bir kılıf bulunmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Hiç kimse unutmasın ki oda başkanlıkları meslek değildir, iş değildir. Vatandaşımıza bir hizmet aracıdır o yüzden ne bir şahsa, nede bir aileye aittir.

Herkes yasaya, mevzuata uymak zorundadır.

Bütün bu aktardıklarımızın neticesinde, Mehmet Ayyıldız’ın bu usulsüzlükler altında başkanlık turu atmaya bir son verip istifa etmesi en erdemli tavır olacaktır. Aksi zaten yasal zeminde gerçekleşecektir.

 

Olması gerekende Mehmet Ayyıldız’ın istifa ederek süreçteki iyi niyetini göstermesiydi, yönetim kurulunun yedeklerden davet edilerek 11 asil üyeye tamamlandıktan sonra yönetim kurulu içerisinden Marmaris Esnaf Ve Sanatkarlar Odası başkanı seçmeliydi, başkan vekili belirlenmeliydi. Bu teklifimizi de ilk andan itibaren defalarca Şükrü Ayyıldız’a ilettik ama olumlu dönüş alamadığımızı da ayrıca ifade etmem gerekir.

 

Değerli basın mensupları ve Marmaris kamuoyu,

Son olarak belirtmek isterim ki,

2 Şubat Salı günü saat 11.00 da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının yedek üye Mehmet Ayyıldız’ın iştirak etmemesine, istifa eden Şükrü Ayyıldız’ın yerine bir yedek üye davet edilmemesine rağmen başlatılması usulsüzdür. Deftere karar yazılıp imzalatılması usulsüzdür. Başkanlık seçimi dahil alınan kararlar hükümsüzdür.

Denetim kurulumuz durumu tespit etmiş ve tutanak altına almıştır. Alınan kararın iptali ve incelenmesi için Ticaret Bakanlığı Teftiş Kuruluna gerekli müracat yapılacaktır.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarları başta olmak üzere bütün kamuoyunun içi rahat olsun, doğru elbet kazanacaktır”

 

 

Basın açıklamasını takip eden üç  medya çalışanı,  daha sonra Mehmet Ayyıldız’dan iddialara ilişkin Mehmet Ayyıldız açıklama istedi. Ancak Ayyıldız, açıklama yapmayacağını söyledi.

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir