CHP’li Girgin Öğrenciler ve Çıraklar için sigorta güvencesi istedi

  • Nisan 2, 2020
  • 0
  • 250 Görüntüleme

CHP’li Girgin Öğrenciler ve Çıraklar için sigorta güvencesi istedi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; Kadınlar için calışma hayatında ciddi bir hak kaybı yaratan doğum borçlanması ve stajyer öğrencilerin staja başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılmamaları nedeniyle yaşadıkları hak kayıpları konularında verdiği iki ayrı kanun teklifiyle, çalışma hayatında büyük bir ayrımcılığa neden olan bu iki önemli konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; “Doğum borçlanması, sosyal güvenlik sistemimizde mevcut bulunan hizmet borçlanması türlerinden biridir.Normal şart ve koşullarda çalışılmayan günler kişilere emeklilik için gün kazandırmazken, borçlanan zamanlar emeklilik açısından sanki çalışmış gibi değerlendiriliyor ve gün kazandırıyor.5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için doğumun ilk sigortalı olduğu tarihten sonra meydana gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle kadınlar işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadır. Ancak erkekler, sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreleri borçlanabilmektedir” dedi.

Doğum Borçlanmasında Yaşanan Hak Kaybı Giderilsin

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin  ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanmalarınada değinerek “Askere gitmeden önce sigortalı olmayanlar istedikleri zaman askerlik borçlanması yapabilmektedirler. Sigorta sistemine giriş yaptıktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik yapan erkekler borçlanma hakkından yararlanabiliyorken, iş yaşamına doğum yaptıktan sonra başlayan kadınlar önceki doğumları için bu borçlanma hakkından ne yazık ki yararlanamamaktadırlar. Bu mevcut durum ilkesel olarak hem kadın erkek eşitliği ile hem de Anayasamızın eşitlik ilkesi uyuşmamaktadır.” Diyerek kadınların doğum borçlanması hakkından mutlaka yararlanmasını istedi.

Stajyer Öğrenci Ve Çıraklar Staja Başladıkları Tarihten İtibaren Sigortalı Sayılsın

CHP’li Girgin; “Çeşitli eğitim kurumlarında ve çeşitli dallarda eğitim ve öğrenim gören öğrenci, çırak, kursiyer ve bursiyerler Mesleki ve Teknik eğitim ve öğrenim süreçleri içerisinde ve alanları dahilinde çeşitli iş yerlerinde uygulamalı ve teknik eğitim almaktadırlar. 3308 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre lise ve/veya yükseköğretim öğrencilikleri sırasında yapılan staj süreleri fiilen çalışma olmasına ve diğer işçilerden çalışma şart ve koşulları bakımından hiçbir fark taşımamasına rağmen uzun vadeli sigorta primleri yatırılmadığı için, sigortaları sayılmayıp emeklilik başlangıcı olarak da kabul edilmemektedir.

5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’inci maddesine göre sigorta hak ve yükümlülükleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.Fakat 5510 sayılı Kanunun 38. Maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaların uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından sağlanan haklardan ne yazık ki yararlanamamaktadır.Bir taraftan çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanlar 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırken ve stajyer ve çırak olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilirken bir yandan da bu hakların yalnızca kısa vadeli sigorta kolları ile sınırlı tutulması büyük bir eşitsizliğe ve mağduriyete sebep olmakla birlikte mesleki eğitimin özendirilmesi noktasında büyük bir eklikliğe neden olmaktadır.”dedi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hem sigortalılık noktasında yaşanan hak kaybı ve adaletsizlik hem de meslek okullarının özendirilmesi bakımından stajyer öğrenci ve çırakların staja başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılmaları hakkından bir kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Bu içeriği paylaşın
Video Haber Aboneliği için
Youtube: Marmaris Life Youtube Kanalı
Instagram: @marmarislifedergisi
Facebook: marmarislife
Twitter: @lifeofmarmaris

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir